Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Na czym polega ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Myślenice odbierane są przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 83, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 03 29
e-mail: biuro@rpgk.isg.pl
www.rpgk.isg.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
e-mail : biuro@skladowisko.com.pl
tel. 12 272 - 03 - 35

 

Punkt Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
poniedziałek - piątek 7:00-17:00
sobota 7:00-13:00
tel. 12 396 56 84

tabelka

aktualne stawki oplat za odpady


 Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat "ustawy śmieciowej"? Masz konkretne pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Napisz na zapytaj@myslenice.pl

Czytaj również:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE

2017 - HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH

2017 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MYŚLENICE

2017 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIEJSCOWOŚCI

2017 - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

 

Ważne pojęcia

Pytania i odpowiedzi

Zmiany w gospodarce odpadami

Film na temat nowych zasad gospodarki odpadami

Droga odpadu od mieszkańca do zakładu (wersja PDF ze zdjęciami)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami  - pobierz

Jak poprawnie wypełnić deklarację?

Jak wyliczyć opłatę? - tabelka

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Zawiadomienie o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.