Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 22 marca 2017

Monitoring powietrza w Gminie Myślenice


Od początku marca Gmina Myślenice zamontowała mobilną stację pomiaru powietrza, która bada poziom pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w wytypowanej lokalizacji.

Urządzenie jest obecnie wdrażane poprzez miesięczne testy, natomiast od maja będzie funkcjonować przez cały rok oraz za pomocą elektronicznego ekranu wyświetlany będzie bieżący odczyt. Pokazana zostanie średnia dobowa zawartość pyłów w powietrzu, wynik bieżący, a także dodatkowo aktualna temperatura powietrza.

Póki co podczas wdrożeń urządzenia publikować będziemy wyniki z dobową średnią w rozwinięciu tego artykułu, natomiast wciąż pracujemy nad zoptymalizowaniem sposobu przekazu tych informacji mieszkańcom.


Średnie dobowe wyniki (Dopuszczalna norma PM10 - 50 mikrograma/m3):


3.03.2017, piątek - 25 ug/m3
4.03.2017, sobota - 17 ug/m3
6.03.2017, poniedziałek - 32 ug/m3
7.03.2017, wtorek - 37 ug/m3
8.03.2017, środa - 34 ug/m3
9.03.2017, czwartek - 54 ug/m3
10.03.2017, piątek - 41 ug/m3
11.03.2017, sobota - 28 ug/m3
12.03.2017, niedziela - 23 ug/m3
13.03.2017, poniedziałek - 42 ug/m3
14.03.2017, wtorek - 51 ug/m3
15.03.2017, środa - 48 ug/m3
16.03.2017, czwartek - 43 ug/m3
17.03.2017, piątek - 32 ug/m3
18.03.2017, sobota - 12 ug/m3
19.03.2017, niedziela - 12 ug/m3
20.03.2017, poniedziałek - 31 ug/m3
21.03.2017, wtorek - 42 ug/m3Szczegóły dotyczące powietrza w Województwie Małopolskim na stronie: www.powietrze.malopolska.pl